NEKI PRIMERI NAŠIH RADOVA

Uvodna slika

Staroslenska slova i logo

Primer za specijalno akcentovani tekst.

Primer za akcentovani tekst

Primer za skripta za pozorišnu predstavu. Obratiti pažnju na specijalno formatirana imena likova i replike koje oni izgovaraju

Jedan primer za dramski tekst

Još jedan primer dramskog teksta, ovaj put nešto drugačiji --- replike su mnogo duže i zahtevnije, pa je tu primenjeno posebno formatiranje

Još jedan primer za dramski tekst

Ovo je primer za tekst u kome je zastupljeno više jezika. Obratiti pažnju na fusnotu, koja sadrži starogrčki tekst --- mnogo akcentovanih reči.

Primer za starogrčka slova

Jedan klasičan primer tekst na stranom jeziku koji čeka naknadnu doradu. U ovom slučaju je to francuski jezik. Treba napomenuti da se strani jezici tarifiraju više nego srpski.

Tekst na francuskom jeziku

Jednostavan primer kombinovanja formula i dijagrama

Primer u Wordu za kombinovanje dijagrama i formula

Još jedan primer kombinovanja formula i dijagrama, ovaj put malo komplikovaniji. U pitanju je naučni rad iz elektrotehnike

Još jedan primer kombinovanja dijagrama i formula

Kombinovanje teksta na ćirilici i formula koje su na latinici, jednostavniji primer

Neki primeri formula ubačenih u tekst

Relativno srednje komplikovan dijagram --- kockice prikazuju orbitale, a strelice spinove elektrona koji se kreću po njima. Ako su kockice prazne, to znači da u tim orbitalama nema elektrona.

Primer dijagrama koji prikazuje popunjavanje elektronskih orbitala

Komlikovana i velika tabela koja na jednoj B5 strani prikazuje sve elemente periodnog sistema, njihove orbitale i popunjavanje elektronima.

tabela kompletnog periodnog sistema sa prikazanim orbitalama

Još jedna tabela, ovde jednostavnija, i nekoliko dijagrama

Još jedna komplikovanija tabela i nekoliko jednostavnijih dijagrama

Rad iz elektrotehnike, vrlo zahtevan po pitanju dijagrama i matematičkih formula.

Dosta dijagrama i formula ukomponovanih u Word

Naučni rad iz istorije umetnosti, pripremljen za slanje za časopis. Sadrži skenirane ilustracije i odgovarajući tekst oko njih.

Naučni rad iz istorije umetnosti gde su slike umetnute u tekst

Specifična (ručna) separacija boja koja se standardno radi za Flexo štampu. U ovom slučaju je u pitanju tubica O-STIK univerzalni lepak, i od svakog pravougaonika se prave posebni klišei koji se dalje koriste na mašinama za štampu tube.

Snapshot časopisa koji smo radili prošle godine

Primer dve strane časopisa koji smo radilili 2018. godine. U pitanju je časopis "Swan from Danube".

Snapshot časopisa koji smo radili prošle godine