ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

UOPŠTENO O DAKTILOGRAFIJI

Koja vam je brzina prekucavanja?

Generalno, prekucavanje iz fajla, rukopisa, pisaće mašine je otprilike 40-50.000 slovnih znakova za jedan dan, a radimo i subotom i nedeljom. Ako je diktat u pitanju, onda ide brže.
Separator
Kako proveravate ispravnost teksta i slovne greške?

Posedujemo licencirani MS Word SPELL CHECKER za srpski jezik, latinicu i ćirilicu. Svaka sumnjiva reč se podvlači. Ako su u pitanju arhaizmi, obično i onu budu podvučeni jer ih provera ne prepoznaje, ali onda vizuelno proveravamo da li je reč ispravna ili nije. Ovde, međutim, postoji i jedna mana, naime, reči "PROVIDNA ZAVESA" i "PROVIDNU ZAVESA" provera pravopisa ne prepoznaje kao grešku, pa se mora paziti i na te detalje.
Separator
Kako računate koliko je slova prekucano i kako se obračunava cena?

Word ima ugrađenu funkciju za brojanje slova, reči, redova i broja razmaka. Računaju se takođe i slova u fusnotama, ali se ova opcija može isključiti. Cifra koja se dobije ovom funkcijom se dalje deli sa brojem 1.800 a zatim se dobijeni broj množi sa cenom po 1.800 slovnih znakova i dobija se konačna cena.
Separator
Da li se može vršiti konverzija iz latinice u ćirilicu i obrnuto?

U Wordu postoje tzv. "makroi", mali programski kodovi koji vrše automatsku konverziju latinice u ćirilicu i obrnuto. Postupak je vrlo brz, ali je sporiji što je dokument veći. Npr., konverzija jedne strane obično traje nekoliko sekundi, dok konerzija teksta od 300 i više strana može potrajati i 2-3 minuta.
Separator
Da li brže kucate sa gotovog materijala ili sa diktata?

Generalno, kucanje diktatom ide brže, bez obzira o kojoj vrsti teksta se radi. Takođe, klijent je u mogućnosti da u isto vreme daje instrukcije koje reči treba boldovati, gde staviti velika slova, koliko uvući pasus, kako formatirati tabelu itd. itd. Popunjavanje tabele brojkama takođe ide brže, jer se koristi numerička tastatura.
Separator
Da li se sadržaji rade ručno ili automatski?

U Wordu postoji ugrađena funkcija za automatsko pravljenje sadržaja - uzimaju se naslovi, zadaje se "znak" između naslova i broja strane (obično tačka ali može i crta) i sa desne strane se nalazi broj strane. Ovo je moguće jedino ako se koriste odgovarajući stilovi za naslove, koji postoje u više nivoa: tzv. "Heading 1", "Heading 2", "Heading 3" itd. Ovi naslovi i podnaslovi se posebno i formatiraju, ali bez obzira na to sadržaj je moguće detaljno formatirati po ukusu klijenta.
Separator
Kako stoje stvari sa ubacivanjem formula?

Za formule postoji poseban potprogram. Matematičke funkcije koje su ugrađene u Word su dobre, ali ne podržavaju "shortcut"-ove, pa je unos mnogo sporiji. Inače, formule se mogu ubacivati "inline" - u samom tekstu, a mogu se ubacivati i u posebne redove, pri čemu je moguće dodati i broj formule (obično sa desne strane u zagradi).

UOPŠTENO O SPELL-CHECK-eru i OCR-u

Kojom brzinom se može odraditi OCR neke knjige?

Ako je u pitanju manja knjiga (npr. do 200 strana) skeniranje se obavlja za jedan dan, dok provera i formatiranje traju nekih 3-4 dana. Naravno, ako nema tabela ili dijagrama, koje se moraju dorađivati. Kada su u pitanju slike, one se posebno skeniraju i ubacuju na svoje mesto u knjizi, a to zahteva više vremena.
Separator
Koliko je OCR metoda pouzdana?

Što je tekst čitkiji i oštriji, manje su šanse da OCR procedura napravi grešku. Ipak se i u ovakvim slučajevima javljaju greške, od kojih se većina može identifikovati sa SPELL CHECKER-om, pa se lako ispravljaju. Ipak, pažljiva provera i iščitavanje je neophodno da bi se sačuvao originalan tekst.
Separator
Kako se tarifira OCR?

Generalno, cene za OCR su od 35din/1.800 slovnih znakova, a cena može biti viša ako knjiga ili PDF materijal sadrže i grafikone, tabele, formule i sl. U tom slučaju je cena pitanje dogovora i određuje se na osnovu komplikovanosti teksta koji treba obraditi.
Separator
Da li se može vršiti konverzija iz latinice u ćirilicu i obrnuto?

U Wordu postoje tzv. "makroi", mali programski kodovi koji vrše automatsku konverziju latinice u ćirilicu i obrnuto. Postupak je vrlo brz, ali je sporiji što je dokument veći. Npr., konverzija jedne strane obično traje nekoliko sekundi, dok konerzija teksta od 300 i više strana može potrajati i 2-3 minuta.
Separator
Da li OCR ostavlja neke neželjene kodove?

Da. Koristi se poluautomatska metoda za uklanjanje neželjnih kodova, kao što su (često) prelomi teksta na drugu stranu, tekst boksevi iz kojih se tekst mora iseći (CUT) i zalepiti (PASTE) na odgovarajuće mesto u tekstu.
Separator
Koji su neki mehanizmi za automatsko uklanjanje neželjenih kodova?

Najčešće se koristi FIND/REPLACE metoda. U posebnim slučajevima, mogu se napisati male porcije VBA programa (makroi) koji izvršavaju određene zadatke automatski, bez potrebe da se oni ponavljaju na svaki pojedinačni slučaj.
Separator
Kakva je OCR procedura za formule?

Na žalost, bez obzira na čitkost dokumenta, dijagrami i formule se i dalje moraju raditi ručno. Posedujemo kvalitetne programe koji ovu ručnu metodu dosta brzo i precizno odrađuju, ali je ipak potrebno uložiti nešto više truda i vremena da bi se oni ubacili u tekst.
Separator
Koje su mane SPELL-CHECKER-a?

I pored velike korisnosti, i provera pravopisa ima svoje mane. Na primer, neki arhaizmi ili imena će se neće prepoznati, tj. biće podvučeni od provere pravopisa, pa se oni moraju proveriti vizuelno. Takođe, provera pravopisa ne uključuje i proveru gramatike --- npr., "ZELENA ZAVESA" neće biti prijavljena kao ni "ZELENOJ ZAVESA", jer su reči, same po sebi, validne. To se takođe proverava vizuelno. Ali, generalno, ovakve greške kod OCRa-a su vrlo retke.
Šta ako tekst sadrži mešavinu latinice i ćirilice?

Ako je u pitanju manja količina teksta (npr. literatura u latinici, ostali tekst u ćirilici), onda se obično ručno prekucava tekst. Ako je više teksta u pitanju, vrše se dva prolaza kroz OCR, a zatim se latinica, odnosno ćirilica, unose na odgovarajuća mesta u tekstu. To malo komplikuje stvar, ali uz stručno i precizno identifikovanje teksta poglavlja se mogu uskladiti.

DIJAGRAMI I FORMULE

Koliko brzo možete odraditi tekst koji sadrži matematičke formule?

Word poseduje svoj editor formula, ali je on vrlo neefikasan zbog nedostatka shortcut-ova. Postoji specijalan softver za formule koji, osim opcije za shortcut-ove, sadrži i gotove templejte nekih formula kao i dodavanje novih, gde je jednim klikom moguće uneti formulu koja se, recimo, ponavlja. Takođe, moguće je i eksportovanje formula u WMF dokument koji se kasnije lako unosi u druge aplikacije za pripremu.
Separator
Koliko dugo traje izrada grafikona i dijagrama?

Posedujemo veliko iskustvo u izradi dijagrama i grafikona svih vrsta. Zavisno od komplikovanosti, izrada dijagrama može trajati i do nekoliko minuta do čak 20-tak minuta. Što se tiče cene, naročito ako postoji više dijagrama, ona se generalno definiše u dogovru sa klijentom, pa onda u dogovoru sa klijentom određujemo cenu.
Separator
Koji je format fajla dijagrama koji se ubacuju u Word?

Kada se dijagrami završe, oni se konvertuju u JPEG sliku i tako ubacuju u Word dokument. Takođe, isporučujemo i PDF fajl sa vektorskim formatom dijagrama koji su potpuno editabilni (podložni izmenama) kada se importuju u neki program za vektorsko crtanje, pa se tu mogu vršiti ispravke, eksportovanje u druge vektorske formate (npr. EPS ili WMF) itd. Dakle, klijent dobija i vektorski (za ispravke i insertovanje) i bitmapirani (za proveru) prikaz dijagrama.
Separator
Da li je moguće menjati i editovati formule nakon što je dokument gotov?

Kao što smo napomenuli, postoje posebni programi za ubacivanje formula. Svako ko poseduje taj program može u bilo kom trenutku (duplim-klikom) otvoriti editor formula i tu vršiti izmene i ispravke.
Separator
Da li dobijam editabilnu i izmenjivu verziju dijagrama?

Da. Svi dijagrami koji se ubacuju u Word su u JPEG formatu, ali klijentu isporučujemo i PDF fajl (koji nije pretvoren u krive) koji se lako može uneti u bilo koji program za iscrtavanje i menjati po potrebi. Najbolja varijanta je da nam javite šta na dijagramu nije u redu pa da mi sami izmenimo jer imamo izvorne fajlove, ali je moguće da i neko drugi vrši izmene jednom kad ima vektorski fajl.
Separator

OPŠTA PITANJA

Da li je moguće automatizovati određene procese u Wordu?

Word 2010 poseduje zastarelu, ali i dalje funkcionalnu tehnologiju VBA (Visual Basic for Applications). Ona služi da se određene intervencije koji se ponavljaju automatizuju, i da samo jednim klikom obavite celokupni proces obrade na tekstu. Taj "program" se može snimiti, a kôd se može ispravljati, a postoji i varijanta da sami pišete kôd, pa i da pravite sopstvene dijalog bokseve, tako da imate potpunu kontrolu nad onim što se dešava. Najnovije verzije Worda su uglavnom okrenute ja JavaScript tehnologijama.
Separator
Da li koristite Cloud tehnologiju u svom poslovanju?

Za sada ne, uglavnom smo okrenuti ka starijoj tehnologiji što znači da se operativni programi, fajlovi i dokumenta skladište na lokalnom računaru. Uopšte rečeno, čuvamo sva dokumenta na hard-disku (osim ako klijent eksplicitno ne zatraži da se oni obrišu nakon štampe), tako da, recimo, ako se javite posle nekog vremena i tražite izmenu nekog starijeg materijala, to je moguće jer sve originale čuvamo na disku, a možemo ih vam poslati i mejlom ili snimti na fleš. Takođe, krađa je nemoguća jer koristimo antivirus programe koji štite dokumenta klijenata.
Separator
Da li pravite Word makroe (programe) po porudžbini?

Posedujemo licencirani MS Office 2010 i svi makroi (programi) koje napravimo na našem računaru su upotrebljivi i u na vašem. Možemo vam napraviti program po vašim instrukcijama, uključujući i dijalog bokseve, kondicionalne upite i mnogo toga drugog, već, po dogovoru i vašim potrebama.
Separator
Zašto je bitno dodeljivanje stilova naslovima i podnaslovima?

Postoji više prednosti. Kao prvo, omogućeno je generisanje sadržaja. Od ostalih prednosti, navešćemo i to da je moguće u nekoliko klikova promeniti formatiranje svih naslova ili podnaslova. Takođe, na levom panelu (kod starijih verzija Worda) vidi se strukturisana tabela naslova i podnaslova, a klikom na određeni link automatski se prebacujete na tu temu u dokumentu, i u svakom trenutku imate pregled strukture dokumenta.
Separator