CENOVNIK FIRME MK GRAF ZA USLUGE DAKTILOGRAFIJE

DAKTILOGRAFSKE USLUGE DO 20 A4 STRANA

Do 20 strana (gusto kucani tekst) – 150 RSD po A4 strani

Do 20 strana (sa 1,5 proredom) – 100 RSD po A4 strani

Do 20 strana (sa formulama ili tabelama) – 200 RSD po A4 strani


DAKTILOGRAFSKE USLUGE PREKO 20 A4 STRANA

Diktat – 55 RSD/1.800 sl. zn.

Rukopis – 80 RSD/1.800 zl. zn.

Tekst sa mnogo formula i tabela – po dogovoru


OCR – OPTICAL CHARACTER RECOGNITION TEHNIKA (U CENU JE UKLJUČENO I SKENIRANJE):

OCR srpski jezik – 45 RSD/1.800 sl. zn.

OCR strani jezik (eng, ita, fra...) – 90 RSD/1.800 sl. zn.


IZRADA MAKRO PROGRAMA ZA WORD-2010

Po dogovoru, zavisno od komlikovanosti

Konvertovanje latinice u ćirilicu i obrnuto - 2.000 dinara,
bez obzira na dužinu teksta
mejlom, preko USB-a ili po dogovoru


IZRADA TEHNIČKIH CRTEŽA - ELEKTROTEHNIKA, DIJAGRAMI, SHEME

Od 50 RSD po dijagramu, zavisno od komplikovanosti


POSEBNA NAPOMENA

Sve cene su podložne promenama, obavezan popust na veću količinu
(ako je cela knjiga ili udžbenik u pitanju)
i moguć svaki dogovor