MK GRAF
Sve daktilografske usluge brzo i efikasno. U pogledu brzine, prosek je oko 40-50.000 karaktera po danu. Audio zapise kao i teško čitljive rukopise ne primamo. Najpovoljnija varijanta je diktat. Cene se kreću oko 100 dinara po strani za ukupan tekst od 9-10 strana, a ako ima više teksta tarifira se prema broju slovnih znakova. Cene se kreću od 40din/1.800 slovnih znakova pa naviše za obim od preko 10 strana, ili po dogovoru.

DAKTILOGRAFSKE USLUGE

slova

spell-check

KVALITETAN SPELL-CHECK

Profesionalni alati za SPELL-CHECK dokumenta, licencirani, bilo da je u pitanju srpska latinica ili ćirilica, kao i engleski ili neki drugi evropski jezici. Svaka pogrešno otkucana reč se automatski podvlači crvenom bojom pa je lako uočljiva. Mana ovog pristupa je, međutim, što su reči kao npr. "PROVIDNA ZAVESA" i "PROVIDNU ZAVESA" od strane provere validne, pa treba i na to obratiti pažnju. Takođe i prilikom OCR postupka se dešava da se, npr., ćirilično slovo "n" zameni slovom "p", što je teže uočljivo, ali lako prepoznato od strane SPELL-CHECKER-a.

Brz i kvalitetan OCR, bez obzira da li se radi o knjizi koju treba skenirati, PDF dokumentu ili nekom drugom materijalu - tako, npr. tekst sa pisaće mašine je nepouzdan pa u većini slučajeva prekucavanje ide brže. Takođe se, pored vizuelne provere sa originalom, vrši i SPELL CHECK na licenciranom softwareu za obradu teksta. Primera radi, knjiga od 200 strana, bez tabela i dijagrama, se skenira za jedan dan, a zatim ide otprilike 3-4 dana provera teksta. Za knjige koje sadrže tabele, dijagrame itd. skeniranje isto traje, ali provera teksta traje duže jer je neophodno formatirati tabele, iscrtati dijagrame i ubaciti ih u Word i ceo dokument prilagoditi zadatim dimenzijama strane.

OCR KNJIGA I PDF-ova

ocr - optical character recognition

uzrada crteža i dijagrama

IZRADA DIJAGRAMA

Izrada svih vrsta crteža, dijagrama, grafikona, brzo i povoljno. Cena se određuje prema komplikovanosti crteža. Crteži se obično rade u Corelu, gde je najbolja kontrola nad svim aspektima crteža (debljina linija, senčenje, kružnice, boje, specijalni efekti itd.). Za dijagrame se mogu koristiti i drugi programi, ali je Corel najpouzdaniji.

Brzo i precizno unošenje formula i tabela, uz korišćenje shortcut-ova koji čine ceo proces dosta bržim. Tabele se rade u Word-u (uključujući i formatiranje - ivice ćelija, senčenje, istaknuta zaglavlja itd.) kao i formule koje se rade u posebnom programu (specijalno napravljen za matematičke proračune svih težina) a zatim ubacuju u Word na odgovarajuće mesto. Formule mogu biti "inline", što znači da su unutar teksta, ili u zasebnom redu sa numeracijom sa desne strane.

FORMULE I GRAFIKONI

izrada i ubacivanje svih vrsta formula

unos podataka i popunjavanje formulara

UNOS PODATAKA

Unos svih vrsta podataka, preko web sajta, Android ili iOS aplikacije, numerički ili tekstualni unosi u Vaš web sajt, mobilnu aplikaciju ili direktno u MySQL ili Access bazu podataka sa Vašim proizvodima ili uslugama. Brze copy/paste tehnike, unos preko tastature ili mobinog telefona. Imamo iskustva sa CMS platformama kao što su Joomla, Wordpress, Drupal i sl. kao i sa bazama podataka Vaše firme.