Izrada idejnih rešenja za korice knjiga, flajere, vizitke
i ostali štampani materijal (tri varijante u dogovoru sa klijentom)