Izrada svih vrsta crteža

Evo nekih dijagrama koje smo radili za razne klijente.

 

 

    

 

CorelDRAW je program za uređivanje vektorske grafike kog je razvila i marketinški predstavila korporacija Corel iz Otave, Kanada. To je takođe ime Corel-ove kolekcije programa za rad sa grafikom.

Podržane platforme

CorelDRAW je u samom početku razvijen da radi na Microsoft Windows-u i trenutno radi samo na njemu. Verzije za Mekintoš (Mek OS Classic i Mek OS X) i Linuks su neko vreme bile dostupne, ali su posle ukinute. Poslednja verzija za Linuks bila je verzija 9, objavljena 2000. godine. Poslednja verzija za Mekintoš bila je verzija 11, objavljena 2001. godine. Takođe, sve do verzije 5, CorelDRAW je razvijan i za OS/2.

Istorija razvoja

U 1985. godini, Dr Majkl Kauplend (eng. Michael Cowpland) osnovao je korporaciju Corel da bi proizvodio programe za stono izdavaštvo, bazirane na Intelovim procesorima. Godine 1987, Corel je angažovao programere Majkla Builona (Michael Bouillon) i Peta Beima (Pat Beime) da bi razvio vektorski program za crtanje koji bi se nosio s ovim izdavačkim programima. Taj program, CorelDRAW, prvi put je objavljen 1989. godine. Program je bio dobro prihvaćen i Corel se uskoro usredsredio samo na izradu ovog softvera.

CorelDRAW se osamostalio sa Majkrosoftovim izdanjem Windows-a 3.1. Windows 3.1 je sadržao „čiste“ (TrueType) fontove, što je CorelDRAW pretvorilo u ozbiljan program za crtanje koji je sposoban i za kvalitetnu tipografiju.

Karakteristike

Nekoliko inovacija za vektorski bazirano crtanje potiče iz CorelDRAW-a - alatka za uređivanje konturnih čvorova (node-edit) koja funkcioniše drugačije na različitim objektima, oblikovanje teksta tako da prianja uz određenu konturu (text-to-path), automatsko zaobljavanje nacrtanih krivulja, pristupačne palete boja i alatki, perspektivne projekcije, popunjavanje površina postupnim prelazima boja i složenim mešavinama boja.

CorelDRAW odvaja sebe od svojih konkurenata na više načina. Prvi je njegova pozicija grafičke kolekcije, a ne samo kao programa za vektorsku grafiku. Zatim, paket programa sadrži veliku kolekciju fontova i ugrađenih gotovih sličica. Najveća prednost CorelDRAW-a koja ga izdvaja od konkurencije je njegova mogućnost da uređuje bitmape. Veliki izbor alatki za uređivanje omogućava korisniku podešavanje kontrasta, balansa boja, promenu formata iz sistema RGB u CMYK, dodavanje specijalnih efekata kao što su Vignettes i specijalnih granica bitmapama. Slika može da se menja, iseče tako da samo jedan njen deo bude vidljiv itd.

CorelDRAW-ov glavni konkurent je Adobe Illustrator. Iako su i jedan i drugi programi za vektorsko crtanje, iskustvo korisnika je različito. Na primer, CorelDRAW može da radi sa dokumentima sa više stranica; Ilustrator nudi jedino jednostranični pregled, ali se štampanje može narediti tako da se podeli na više stranica. Takođe, dok Ilustrator čita dokumente napravljene u CorelDRAW-u i obratno, prevođenje gotovo nikad nije savršeno. Corel može da otvori dokumente tipa Adobe Illustrator i Adobe PDF. Fontovi se uglavnom dobro razumeju, ali prevođenje menja tekst u pasusima u artistic tekst i prelama tekst u redove. Adobe PageMaker i Adobe InDesign, Microsoft Publisher i Microsoft Word, može otvoriti ove PDF dokumente i modifikovati svaki aspekat originalne organizacije i dizajna. CorelDRAW može otvoriti i Power Point prezentacije s malo ili nimalo problema.

Kolekcija grafičkih alata CorelDRAW

Tokom vremena, razvijene su dodatne komponente i priključene Corel-u. Lista priključenih paketa se menja od jednog izdanja do drugog. Ovo su neki od stalnih dodataka koji su se održali u paketu tokom velikog broja izdanja do sada: PowerTRACE (program koji konvertuje bitmapu u vektorsku grafiku), PHOTOPAINT (bitmap grafički editor), kao i CAPTURE (alatka za snimanje trenutnog prikaza ekrana). Ova kolekcija programa je nazvana Kolekcija grafičkih alata CorelDRAW (engl. CorelDRAW Graphics Suite).

Na primer, izdanje ove kolekcije, „X4“, sadrži sledeće komponente:

 • CorelDRAW: program za uređivanje vektorske grafike;
 • Corel PHOTO-PAINT: program za kreiranje i menjanje rasterske grafike;
 • Corel CAPTURE: omogućava snimanje trenutnog prikaza ekrana;
 • Corel PowerTRACE: konvertuje rastersku u vektorsku grafiku;
 • Pixmantec RAWShooters essentials: podrška za sirovi datotečni format.

 

Karakteristike po izdanjima

 • Izdanje 2 (1991): Alat „koverta“ (envelope tool), za izobličavanje teksta ili objekata koristeći prvobitni oblik, alat za pretapanje oblika (blend tool), alat za simulaciju trodimenzionalnih efekata objekata (extrusion tool) i alat za dvodimenzionalnu simulaciju perspektive (perspective tool)
 • Izdanje 3 (1992): sadrži Corel PHOTO-PAINT (za uređivanje bitmapa), CorelSHOW(za kreiranje ekranski-orijentisanih prezentacija), CorelCHART (za grafičke dijagrame), Mosaic i CorelTRACE (za prevođenje bitmapa u vektorske objekte). Uključenje ovog softvera bilo je presedan za dotadašnje kolekcije grafičkih alata.
 • Izdanje 4 (1993): Sadržalo je Corel PHOTO-PAINT, CorelSHOW, CorelCHART, CorelMOVE, (za animaciju), Mosaic i CorelTRACE.
 • Izdanje 5 (1994): U ovom izdanju je najpre bio uključen program CorelVENTURA, koji se potom prodavao kao odvojen program. To je bio program za stono izdavaštvo sličan Adobe PageMaker-u ili InDesign-u.
 • Izdanje 6 (1995): Podesivo okruženje, alatke za crtanje poligona, spirala, sečenje objekata i brisanje njegovih delova. U ovom izdanju su izašli CorelMEMO,CorelPRESENTS, CorelMotion 3D, CorelDEPTH, Corel Multimedia Manager, CorelFONTMaster i CorelDREAM (za 3D modeliranje).
 • Izdanje 7 (1997): Paleta za detaljno podešavanje objekata čiji sadržaj zavisi od trenutno izabranog objekta, raznovrsne opcije za štampanje, pretpregled odštampanog dokumenta sa opcijama zumiranja i pomeranja, privremeno spremište za objekte radi izdvojenog pregleda, opcija za prevod dokumenta u HTML format, različiti režimi prikaza dokumenta u obliku skice ili detaljnog prikaza, alati za interaktivno popunjavanje površina i, providnost, crtanje slobodnom rukom, automatizovanu zamenu teksta i boja u dokumentu, prevođenje vektorske grafike u bitmapu, provera pravopisa i gramatike i ponuda sinonima za upisane reči. Izdanje je sadržalo CorelSCAN  i CorelBARISTA (za veb-izdavaštvo).
 • Izdanje 8 (1998): Novi vidovi selekcije površina, raspoređivanja paleta, zatim interaktivna izobličavanje objekata, 3D efekti, realistični efekti senke, interaktivno mešanje boja, menjanje ugrađenih paleta boja, smernice u obliku objekata, proizvoljno zadavanje veličine stranice dokumenta, podrška za dvostruke nijanse boja. U ovom paketu je uključen i CorelVERSIONS.
 • Izdanje 9 (1999): Alat za popunjavanje površina složenim mešavinama boja, alat za „umetničke medijume“, prevođenje dokumenta u PDF format, ugrađeni ICC profili, mnogobrojne palete boja i podrška za MS VBA 6. Paket je sadržao Canto Cumulis LE, program za rukovanje i organizaciju multimedije.
 • Izdanje 10 (2000) - Corel R.A.V.E.: alatke za kreiranje interaktivnih elemenata za veb-prezentacije kao što su dugmići, višejezična podrška dokumenata, prozor za navigaciju dokumentom, vektorska animacija.
 • Izdanje 11 (2002): Biblioteka simbola, sečenje slika (za veb-dizajn), vektorske četke za crtanje osetljive na „pritisak“, tj. na broj prevlačenja preko istog mesta, trotačkovni alati za crtanje.
 • Izdanje 12 (2003): Dinamične smernice, alatke za „pametno“ crtanje, prevođenje dokumenta u oblik pogodan za Microsoft Office, alatke za virtuelno brisanje segmenata objekta, podrška za Unikod.
 • Izdanje X3 (2006): Dupli klik za alat za sečenje (prvi vektorski softver je bio u mogućnosti da iseče skup vektora i bitmapa u isto vreme), „pametan“ alat za popunjavanje, udubljivanje, povezivanje, reckanje ivica, klesanje, podešavanje slika. PowerTRACE postaje integrisan unutar programa.
 • Izdanje X4 (2008): „Whatthefont“ identifikacija fonta je uključena u koreldro, kao i ConceptShare, alat za tabele, nezavisni slojevi strana, „živo“ oblikovanje teksta, podrška za RAW datoteke.

 

Izvor: https://sr.wikipedia.org/wiki/Koreldro